Kursy języka koreańskiego

KURSY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO

Instytut Króla Sejonga w Poznaniu ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce od marca 2020 roku prowadzi zajęcia w trybie on-line. Kursy odbywają się za pośrednictwem platform umożliwiających prowadzenie wideokonferencji w czasie rzeczywistym
z lektorem języka koreańskiego.

Poziomy nauczania
Poziomy nauczania ustalone są przez Fundację Instytutu Króla Sejonga w Korei i obowiązują we wszystkich regionalnych Instytutach na świecie.
Po ukończeniu danego poziomu kursant posiada następujące umiejętności:

Czas trwania
Na poziomy składają się kursy trwające 60 lub 90 godzin lekcyjnych* 
w semestrze w następującym rozkładzie:

 • Poziom Początkujący 1A60 godzin
  (4 godziny w tygodniu w wymiarze 2 x 2 godziny)
 • Poziom Początkujący 1B60 godzin
  (4 godziny w tygodniu w wymiarze 2 x 2 godziny)
 • Poziom Początkujący 2A60 godzin
  (4 godziny w tygodniu w wymiarze 2 x 2 godziny)
 • Poziom Początkujący 2B60 godzin
  (4 godziny w tygodniu w wymiarze 2 x 2 godziny)
 • Poziom Średniozaawanzowany 1A90 godzin
  (6 godziny w tygodniu w wymiarze 3 x 2 godziny lub 2 x 3 godziny)
 • Poziom Średniozaawanzowany 1B90 godzin
  (6 godziny w tygodniu w wymiarze 3 x 2 godziny lub 2 x 3 godziny)
 • Poziom Średniozaawanzowany 2A90 godzin
  (6 godziny w tygodniu w wymiarze 3 x 2 godziny lub 2 x 3 godziny)
 • Poziom Średniozaawanzowany 2B90 godzin
  (6 godziny w tygodniu w wymiarze 3 x 2 godziny lub 2 x 3 godziny)

* Godzina lekcyjna to 45 minut.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów akademickich zarówno z Polski, jak i z Korei.

Oprócz standardowych kursów językowych organizujemy również kursy specjalne, np.: przygotowujące do egzaminu TOPIK lub o kulturze koreańskiej, a także kilkutygodniowe kursy międzysemestralne w przerwie zimowej i letniej.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o kursach KSI? Zachęcamy do kontaktu.