Warsztaty kulturowe

WARSZTATY KULTUROWE

Oprócz kursów językowych Instytut Króla Sejonga w Poznaniu organizuje również warsztaty kulturowe, podczas których osoby zainteresowane kulturą Kraju Spokojnego Poranka mogą bliżej przyjrzeć się jej różnym aspektom i samemu jej doświadczyć .